اس ام اس عاشق بُق کنيبگويم چقدر بُق کرده

اس زيبا عاشقانه

دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو…

که بپرسي: دوستم داري؟

بگويم: نه…

بُق کني و بگويم چقدر بُق کرده اش دوست داشتني تر است…

اس عاشقانه

از زندگاني ام گِله دارد جواني ام

شرمنده جواني از اين زندگاني ام

دارم هواي صحبت ياران رفته را

ياري کن اي اجل که به ياران رساني ام . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن افتادخدا بازتاب تو بودتو بازتاب

اس ام اس هاي عاشقانه

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

SMS عاشقانه

هرچند نمي دانم

روزي روياهايت را با که شريک ميشوي

اما هنوز

شريک تمام بي خوابي هاي من تويي

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه دنياي عجيبي ست ؛اينجا

اس ام اس احساسي قشنگ

دنياي عجيبي ست ؛اينجا لبخـند را هم ،بايــد زد..!

اس ام اس عاشق

دلم پرواز مي خواهد
دلم با تو پريدن در هواي باز مي خواهد
دلم آواز مي خواهد
دلم از تو سرودن با صداي ساز مي خواهد
دلم بي رنگ و بي روح است
دلم نقاشي يک قلب پر احساس مي خواهد !

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن براي بار دوم اعتماد کني

اس ام اس عاشقانه خفن

بزرگترين حماقت زندگي مي تونه اين باشه که به کسي که اشکاتو ميبينه و بي اعتنا ميره ،

براي بار دوم اعتماد کني ….!

اس ام اس عاشق

اين عشق براي من هيچ نداشت،اما گلهاي
بالشم را”باغبان”خوبي بود اشک هاي
هر شب من .

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا تلاش, کو کارتا مضاعفش فرماييم

اس ام اس احساسي زيبا

چنديست سماق زير لب ميساييم بيکارترين پديده ي پيداييم گويند که سال، سال کارست و
تلاش, کو کار که تا مضاعفش فرماييم

اس ام اس عشق

چه بيتابانه ميخواهمت اي دوريت آزمون سخت زنده بگوري
از آن شب که رفتي
اشک مهمان ناخوانده ايست
که هرگز عزم رفتن نميکند …

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه تازه شد در دل من

اس ام اس احساسي قشنگ

بوي گيسوي تو را نيمه شب آورد نسيم

تازه شد در دل من ياد رفيقان قديم

اس ام اس زيبا عاشقانه

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشق تنها من نه عاشق هستمنه محتاج

پيامک عاشقانه کوتاه

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من ، من هستم و يک حس غريب که به صد عشق و هوس مي ارزد

اس ام اس عاشقانه خفن

تو را دوست داشتن براي من عبادت است
از تو دور بودن براي من قيامت است
آزادي عشق تو براي من حاجت است
ديدن رخ ماهت براي من زيارت است . . .

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا آنقدرتو را نيز همچون خودمته

اس ام اس هاي عاشقانه

قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياست
آنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي دارد

قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياست
آنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي دارد

اس ام اس عشقي باحال

آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم
دوستت دارم . . .
تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت
تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن بهترين سلام تقديم به کسيمعرفتش

اس ام اس عشقي باحال

بهترين سلام تقديم به کسي که معرفتش درياست و هميشه به ياد ماست.

sms عاشقانه توپ

دواي درد غم خنده باشد / خوشا آنکه ز غم دل کنده باشد

غم دنيا نخور اي يار ديرين / که هر که غم خورد ، بازنده باشد . . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه بهت اطمينان

اس ام اس احساسي زيبا

وقتي عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بعد از اون چکار کني شرمنده ي دلت باش که
بهت اطمينان

اس ام اس عاشقانه احساسي

ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت / جمله هاي واضح دل را سوالي کرد و رفت
چون رميدن هاي آهو ناز کردن هاي او / چشم و دستان مرا حالي به حالي کرد و رفت . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه به سخنهاي تولهجه شيرين سکوت

اس ام اس عاشق تنها

اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم
چند وقت است که هر شب به تو مي انديشم
به نفس هاي تو در سايه سنگين سکوت
به سخنهاي تو با لهجه شيرين سکوت

پيامک عاشقانه کوتاه

وقتي که تمام شيرها پاکتي اند …وقتي همه ي پلنگ ها صورتي اند
وقتي که دوپينگ پهلوان مي سازد…ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه احساسي بودنمبودنت معناي ديگر مي دهد

اس ام اس احساسي زيبا

بودنم با بودنت معناي ديگر مي دهد حال من خوش مي شود با آن لب خندان تو

اس ام اس هاي عاشقانه

عشق ديگر از شفقت بر کنار افتاده است / هرچه عاشق زار تر ، معضوق از او بيزار تر . . .

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه خسته بود آنقدريادش رفت بعدازآخر

اس ام اس احساسي قشنگ

دل شکسته اي کنار پنجره سيگار ميکشيديي
خسته بود آنقدر که يادش رفت بعدازآخرين پکييسيگار را به پايين پرت کند نه خودش را…

اس ام اس عاشق

نقـش يـــک درخــت خشک را در زنـدگي بازي ميکـنم . نميـدانم که بايـد چشم انتظار بهار باشم يا هيزم شکن پـيــر…

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه تو اون فرشته ايوقتي در

پيامک عاشقانه کوتاه

تو اون فرشته اي که وقتي در فصل بهار قدم ميزني برگ درختان انتظار پائيز را مي کشند تا جاي پاهات رو بوسه بزنند

اس ام اس عشقي باحال

سعي کن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درك نکني.زيرا انقدر عظيم است
که تورا نابود خواهد کرد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا تنهــا لبــاسش شبيــه به

sms عاشقانه براي دوست دختر

کسي چــه ميــداند امــروز چنــد بار فــرو ريختــمــ ..

از ديدنــ کسي کــه ،

تنهــا لبــاسش شبيــه به ” تــو ” بــود!

sms عاشقانه براي دوست دختر

چند سال گمم تو روزايي که گذشت …

(بیشتر…)

SMS عاشقانه زندگي زيباست زشتي‌هاي آن تقصير

اس ام اس عشقي

زندگي زيباست زشتي‌هاي آن تقصير ماست، در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست! زندگي آب رواني است روان مي‌گذرد… آنچه تقدير من و توست همان مي‌گذرد

SMS عاشقانه

تو ويترين زندگي به عروسکي نگاه نکن که مال تو نيست ، چون
اون فقط وسوسه ات ميکنه تا اوني رو که داري از دست بدي .

(بیشتر…)