اس ام اس عاشق بُق کنيبگويم چقدر بُق کرده

اس زيبا عاشقانه

دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو…

که بپرسي: دوستم داري؟

بگويم: نه…

بُق کني و بگويم چقدر بُق کرده اش دوست داشتني تر است…

اس عاشقانه

از زندگاني ام گِله دارد جواني ام

شرمنده جواني از اين زندگاني ام

دارم هواي صحبت ياران رفته را

ياري کن اي اجل که به ياران رساني ام . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن افتادخدا بازتاب تو بودتو بازتاب

اس ام اس هاي عاشقانه

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

SMS عاشقانه

هرچند نمي دانم

روزي روياهايت را با که شريک ميشوي

اما هنوز

شريک تمام بي خوابي هاي من تويي

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه تازه شد در دل من

اس ام اس احساسي قشنگ

بوي گيسوي تو را نيمه شب آورد نسيم

تازه شد در دل من ياد رفيقان قديم

اس ام اس زيبا عاشقانه

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشق تنها من نه عاشق هستمنه محتاج

پيامک عاشقانه کوتاه

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من ، من هستم و يک حس غريب که به صد عشق و هوس مي ارزد

اس ام اس عاشقانه خفن

تو را دوست داشتن براي من عبادت است
از تو دور بودن براي من قيامت است
آزادي عشق تو براي من حاجت است
ديدن رخ ماهت براي من زيارت است . . .

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا آنقدرتو را نيز همچون خودمته

اس ام اس هاي عاشقانه

قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياست
آنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي دارد

قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياست
آنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي دارد

اس ام اس عشقي باحال

آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم
دوستت دارم . . .
تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت
تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه بهت اطمينان

اس ام اس احساسي زيبا

وقتي عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بعد از اون چکار کني شرمنده ي دلت باش که
بهت اطمينان

اس ام اس عاشقانه احساسي

ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت / جمله هاي واضح دل را سوالي کرد و رفت
چون رميدن هاي آهو ناز کردن هاي او / چشم و دستان مرا حالي به حالي کرد و رفت . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه به سخنهاي تولهجه شيرين سکوت

اس ام اس عاشق تنها

اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم
چند وقت است که هر شب به تو مي انديشم
به نفس هاي تو در سايه سنگين سکوت
به سخنهاي تو با لهجه شيرين سکوت

پيامک عاشقانه کوتاه

وقتي که تمام شيرها پاکتي اند …وقتي همه ي پلنگ ها صورتي اند
وقتي که دوپينگ پهلوان مي سازد…ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه هايت سرشارشادي باد

اس ام اس عاشقانه خفن

شاد بودن بهترين انتقاميست که ميتوان از
لحظات سخت زندگي گرفت،تمام لحظه
هايت سرشار از شادي باد .

اس ام اس زيبا عاشقانه

به حساب حسودي ام نگذار که هرجا ي نفر هستند و من تنها

دلتنگ مي شوم …

هواي داشتن تو تنها هواي من است براي زنده بودن

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه ولي عجب چنگالي داشت عقاب

اس ام اس عاشقانه احساسي

اي که از کوچه معشوقه ما مي گذري

برحذر باش که جان مي فکند دستانم ماهي هم به آرزوي ديرينه اش رسيد

آرزوي پروا

ولي عجب چنگالي داشت عقاب

اس ام اس عاشقانه زيبا

حرفي نزني طاقت جنجال ندارم بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهاي قفس باز و دلم عاشق پرواز از حس پريدن پرم و بال ندارم

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن فصل شکوفه زدنخاطرات نزديک است

پيامک عاشقانه احساسي

زير درخت سيب نذر کرده ام به آمدنت . . .
فصل شکوفه زدن از خاطرات نزديک است !

sms عاشقانه توپ

زندگي زيباست زشتي‌هاي آن تقصير ماست، در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست! زندگي آب رواني است روان مي‌گذرد… آنچه تقدير من و توست همان مي‌گذرد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا ربطي به تــو ندارد

اس ام اس عشقي باحال

تــو به رفتنت ادامه بده

اين اشک ها

ربطي به تــو ندارد

پيامک عاشقانه

علامه جعفري مي گويد:
حرکت کشتي نجات آدميان احتياجي به دريا ندارد،
اين کشتي بر روي قطره ي اشکي مقدس که براي حسين عليه السلام
ريخته مي شود مي گذرد.

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه احساسي کاش برگهاي تقويم عشق حرفييک

اس ام اس عاشقانه خفن

کاش قلبم درد تنهايي نداشت چهره ام هرگز پريشاني نداشت
کاش برگهاي تقويم عشق حرفي از يک روز ويراني نداشت…!؟ !

اس ام اس عاشقانه احساسي

دور بودن از عزيزان مشکل است / امتحان با وفائي ، در جدائي حاصل است

گرچه من دورم ز پيشت اي رفيق/ دوريت دريا و يادت ساحل است . . .

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه بر زمين بيندازمبويت نکنم

اس ام اس عاشق

عهد کردم که گذر به کويت نکنم
گر ماه شوي نظر به رويت نکنم
گر دسته گلي شوي به دستم افتي
بر زمين بيندازم و بويت نکنم

اس ام اس عاشق

عشق همواره با شک آلوده است
دوست داشتن سرا پا يقين است و شک
ناپذير

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مه

اس ام اس هاي عاشقانه

هـــروقت کـم مي آورم… مـي گـــويم :

اصـــلا مهـم نيـــست…

امـا تــــــــــو خـــوب مـيداني

نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مهـم اسـت… !

اس زيبا عاشقانه

شمرده بودم
پنج سيگار راه بود تا خانه ي تو
سيگار پشت سيگار ، کوچه به کوچه
مي گردم و نمي رسم …

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه کوتاه يارب دل دوستان پرغم نکنيتير

پيامک عاشقانه کوتاه

يارب دل دوستان پر از غم نکني با تير بلا قامت ما خم نکني اي چرخ تو را به قرآن سوگند يک مو ز سر عزيز ما کم نکنيگفتم به گل زرد چرا رنگ مني افسرده و دلتنگ چرا مثل مني من عاشق اويم که رنگم شده زرد تو عاشق کيستي که همرنگ مني…

اس ام اس عاشقانه زيبا

بيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ است
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش بيني نميکرد
و خاصيت عشق اين است

(بیشتر…)