اس ام اس شعر زيبا خوشم چو سرو كه ازادگي

اس شعر

به باد داد مرا خانمان غم پسران
به ياد ماند همين يك نصيحت از پدرم
گرم از اين همه تحصيل عشق حاصل نيست
خوشم چو سرو كه ازادگي بود ثمرم

اس ام اس شعر و غزل

پروانه صفت دور رخ شمع تو گرديم ……. در رخنه بر آن قلب تو بي فن و شگرديم

سوزيم به يك شعله ات هر روز دوصد بار ……. اما پي خورشيد دگر هيچ نگرديم

(بیشتر…)

اس ام اس شعر بر حذر باشسر ميشکند ديوارش

اس ام اسهاي دوبيتي

اي که از کوچه معشوقه ي ما ميگذي
بر حذر باش که سر ميشکند ديوارش

اس ام اس هاي دوبيتي

اي برادر قصه چون پيمانه است
معني اندر وي به سان دانه است
دانه معني بگيرد مرد عقل
ننگرد پيمانه را گر گشت نقل

(بیشتر…)

اس ام اس شعر زيبا در مصرف عشق صرفه جويي

اس دو بيتي

اي دل نکند بـــــهانه جويي بکنــي
بين من و زنـــــدگي دو رويي بکني
يادت نرود همــــــيشه هنگام جنون
در مصرف عشق صرفه جويي بکني

اس ام اس شعر نو

هر روز و شب ز زلف رخ يار مهوشم
چون اتش اندر ابم و چون مو در اتشم
زان زلف درهمي كه پريشان به روي تست
اشفته حالت هستم و خاطر مشوشم

(بیشتر…)

اس ام اسهاي دوبيتي اين نکته را فهميدمچيزي نگفتم

اس ام اس شعر قشنگ

سفارش
ز دست تو رنجيدم و چيزي نگفتم
با ديگرانت ديدم و چيزي نگفتم
کلي سفارش کرده بودي من نفهمم
اين نکته را فهميدم و چيزي نگفتم

اس ام اس هاي دوبيتي

مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم

(بیشتر…)

اس ام اس تک بيتي يکي را نان جو آلوده

پيامك شعر

اگر دستم رسد بر چرخ گردون
از او پرسم که اين چون است آن چون
يکي را مي دهي صد ناز و نعمت
يکي را نان جو آلوده در خون

sms شعرهاي عاشقانه

تو اگر ميدانستي كه چه زخمي دارد

كه چه دردي دارد

خنجر از دست ياران خوردن

دگر از من نمي پرسيدي كه چرا تنهايي

(بیشتر…)

اس ام اس شعر زيبا نکردي ياد اين آشفته را

پيامک شعر

باز هم ، مي توانم

از نفسهايت،

بخوانم

آخرين آواز را.

مي توانم

از نگاه تو،

بخوانم

شور پرواز و جدايي را.

اين دل تنهاي من را بيش مي آيد ،

اگر

رفتي و هرگز

نکردي ياد اين آشفته را.

اس ام اس شعر و غزل

از درد سخن گفتن و از درد شنيدن

با مردم بي درد نداني که چه سخت است

(بیشتر…)

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس که بر فرق خورشيد ماوا

اس ام اس شعر و غزل

تو اي بي بها شاخک شمعداني

که بر زلف معشوق من جا گرقتي

عجب دارم از کوکب طالع تو

که بر فرق خورشيد ماوا گرفتي

اس ام اس شعر عاشقانه

ميگن دستاي نـاز تو مـهمون دســتاي ديــگــس

يه شب تو دستاي منـه فـردا ولــي جاي ديگس

ميگن تو راست نگفتي كـه تــا آخـرش مال مني

چشماي رنــگ عـسـلـت دنبـال چشماي ديگس

(بیشتر…)

اس ام اس شعر قشنگ ماتم چطوراين عاشقياس ام اس شعر قشنگ ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

پيامك شعر

از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردي
احسـاس زيباي مرا آواره کـردي
گفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتم
ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي

اس دو بيتي

به غم نزديكم و دورم ز راحت
نديدم جز جفايت استراحت
بلي زخم دل من به نگردد
چرا كه مانده پيكان در جراحت

(بیشتر…)

پيامک شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

SMS شعر

بودي ز دل من از تو ان ميخواهم
وز گمشده ي خويش نشان ميخواهم
سر مطلع هر بيت تو حرفي بردار
هر انچه که شد من از تو ان ميخواهم

اس ام اس شعر

با مي به کنار جوي مي بايد بود
وز غصه کنار جوي مي بايد بود
اين مدت عمر ما چو گل ده روزست
خندان لب و تازه روي مي بايد بود

(بیشتر…)

اس ام اس هاي دوبيتي اين شعر غير رنجش يارم

پيامك شعر

تا بر گذشته مي نگرم عشق خويش را
چون آفتاب گم شده مي آورم به ياد
مي نالم از دلي كه به خون غرقه گشته است
اين شعر غير رنجش يارم به من چه داد

اس ام اس شعر عاشقانه

از حادثه ي جهان زاينده مترس
از هرچه رسد چونيست پاينده مترس
اين يکدم عمر را غنيمت مي دان
بر رفته مينديش و ز آينده مترس

(بیشتر…)

اس ام اس شعر قشنگ يه نفــس تنـها نبـودي هميشه

اس ام اس دوبيتي زيبا

كاش مــي فهميدي كه قلبم خونه آرزوهات بود

يه نفــس تنـها نبـودي هميشه دلــم باهات بود

اس ام اس شعر عارفانه

هنگام سپيده دم خروس سحري
داني که چرا همي کند نوحه گري

يعني که نمودند در ايينه صبح
گز عمر شبي گذشت و تو بي خبري

(بیشتر…)

اس ام اس شعر و غزل واســه خاطــر نـــازت جــونمو گ

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

سهم چشماي تو بودن توي دنيا هر چي داشتم

واســه خاطــر نـــازت جــونمو گـــرو گــذاشتـــم

اس ام اس شعر عاشقانه

تو که رفتي واسه من دنيا قريبه بخدا
تو که رفتي زندگيم بي فروغه بخدا

(بیشتر…)

اس ام اس شعر زيبا خوبي چه بدي داشت كه

اس ام اسهاي دوبيتي

صـد بـار بـدي كردي و ديدي ثمرش را
خوبي چه بدي داشت كه يك بار نكردي

اس ام اس شعر زيبا

بي رمق پاي در آن عرصه نهادم

که نبايد

و به دنبال تو گشتم

همه جايي که نبايد

و نبايد

که دلم را به تمناي تو خوش مي کردم.

(بیشتر…)

اس ام اس شعر کوتاه گويندهنگام ندامت بگذشت

اس ام اس شعر کوتاه

افسوس که عمر در بطالت بگذشت

با بار گنه بدون طاعت بگذشت

فردا که به صحنه مجازات روم

گويند که هنگام ندامت بگذشت

اس ام اس شعر نو

فصل باراني چشمم، گريه هايم ديدني است

در مسير عشق پاکت، شيوه*هايم ديدني است

قبله*گاه سجده هايم، نازنين، چشمان توست

در صبوريهاي جانکاه، شکوه هايم ديدني است

(بیشتر…)

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بدون تو به تصويرت بگويم

اس ام اس شعر قشنگ

چرا بايد؟

هميشه عکس نازت روبرويم
نگاه تو دليل جستجويم
چرا بايد تمام حرف ها را
بدون تو به تصويرت بگويم

پيامک شعر

چو ني مي نالم از داغ جدايي
دريغا اي نسيم آشنايي
چنان گشتم غبار آلود غربت
که نشناسم که خود بودم کجايي

(بیشتر…)

پيامک شعر من تهي خواهم شدفرياددرد

اس ام اس شعر

ديدگانم همچو دالان نور
گونه هايم همچو مرمرهاي سرد
ناگهان خوابي مرا خواهد ربود
من تهي خواهم شد از فرياد و درد

اس ام اس هاي دوبيتي

خداوندا مرا هشيار گردان

ز خواب غفلتم بيدار گردان

ز خواب غفلت و هول قيامت

زبانم را به استغفار گردان

(بیشتر…)

اس ام اس شعر و غزل ز عشق روي تو نشكيبمنينديشم

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

ز عشق كم نكند گفته بد انديشم
كه عشق روي تو ز انديشه ميشود بيشم
چو ز اب تشنه مستسقي نشكيبد
ز عشق روي تو نشكيبم و نينديشم

اس ام اس شعر زيبا

مرد آمد و دردي به دل عالم شد

از روز ازل قسمت زنها غم شد

دردفترخاطرات حوا خواندم:

جانم به لبم رسيد تا :آدم: شد

(بیشتر…)

اس ام اس شعر کوتاه تو غزال گلشن حسني پلنگيدن

اس ام اس تک بيتي

با من دلداده اي دلدار جنگيدن چرا؟
تو غزال گلشن حسني پلنگيدن چرا؟

پيامک شعري

ديدگانم همچو دالان نور
گونه هايم همچو مرمرهاي سرد
ناگهان خوابي مرا خواهد ربود
من تهي خواهم شد از فرياد و درد

(بیشتر…)