اس ام اس عاشق بُق کنيبگويم چقدر بُق کرده

اس زيبا عاشقانه

دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو…

که بپرسي: دوستم داري؟

بگويم: نه…

بُق کني و بگويم چقدر بُق کرده اش دوست داشتني تر است…

اس عاشقانه

از زندگاني ام گِله دارد جواني ام

شرمنده جواني از اين زندگاني ام

دارم هواي صحبت ياران رفته را

ياري کن اي اجل که به ياران رساني ام . . .

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا تلاش, کو کارتا مضاعفش فرماييم

اس ام اس احساسي زيبا

چنديست سماق زير لب ميساييم بيکارترين پديده ي پيداييم گويند که سال، سال کارست و
تلاش, کو کار که تا مضاعفش فرماييم

اس ام اس عشق

چه بيتابانه ميخواهمت اي دوريت آزمون سخت زنده بگوري
از آن شب که رفتي
اشک مهمان ناخوانده ايست
که هرگز عزم رفتن نميکند …

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن بهترين سلام تقديم به کسيمعرفتش

اس ام اس عشقي باحال

بهترين سلام تقديم به کسي که معرفتش درياست و هميشه به ياد ماست.

sms عاشقانه توپ

دواي درد غم خنده باشد / خوشا آنکه ز غم دل کنده باشد

غم دنيا نخور اي يار ديرين / که هر که غم خورد ، بازنده باشد . . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه بهت اطمينان

اس ام اس احساسي زيبا

وقتي عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بعد از اون چکار کني شرمنده ي دلت باش که
بهت اطمينان

اس ام اس عاشقانه احساسي

ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت / جمله هاي واضح دل را سوالي کرد و رفت
چون رميدن هاي آهو ناز کردن هاي او / چشم و دستان مرا حالي به حالي کرد و رفت . .

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه خسته بود آنقدريادش رفت بعدازآخر

اس ام اس احساسي قشنگ

دل شکسته اي کنار پنجره سيگار ميکشيديي
خسته بود آنقدر که يادش رفت بعدازآخرين پکييسيگار را به پايين پرت کند نه خودش را…

اس ام اس عاشق

نقـش يـــک درخــت خشک را در زنـدگي بازي ميکـنم . نميـدانم که بايـد چشم انتظار بهار باشم يا هيزم شکن پـيــر…

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه تو اون فرشته ايوقتي در

پيامک عاشقانه کوتاه

تو اون فرشته اي که وقتي در فصل بهار قدم ميزني برگ درختان انتظار پائيز را مي کشند تا جاي پاهات رو بوسه بزنند

اس ام اس عشقي باحال

سعي کن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درك نکني.زيرا انقدر عظيم است
که تورا نابود خواهد کرد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا تنهــا لبــاسش شبيــه به

sms عاشقانه براي دوست دختر

کسي چــه ميــداند امــروز چنــد بار فــرو ريختــمــ ..

از ديدنــ کسي کــه ،

تنهــا لبــاسش شبيــه به ” تــو ” بــود!

sms عاشقانه براي دوست دختر

چند سال گمم تو روزايي که گذشت …

(بیشتر…)

SMS عاشقانه تامبادا دلش بشکنه

اس ام اس عاشقانه خفن

براي هزارمين بارپرسيد

تاحالاشده من دلت روبشکونم؟

منم براي هزارمين باربه دروغ گفتم

نه هيچ وقت

تامبادا دلش بشکنه….

اس ام اس عاشقانه

در مدرسه تحصيل محبت نتوان کرد / اين مسئله علميست که آموختني نيست

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه ولي عجب چنگالي داشت عقاب

اس ام اس عاشقانه احساسي

اي که از کوچه معشوقه ما مي گذري

برحذر باش که جان مي فکند دستانم ماهي هم به آرزوي ديرينه اش رسيد

آرزوي پروا

ولي عجب چنگالي داشت عقاب

اس ام اس عاشقانه زيبا

حرفي نزني طاقت جنجال ندارم بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهاي قفس باز و دلم عاشق پرواز از حس پريدن پرم و بال ندارم

(بیشتر…)

sms عاشقانه توپ شبها شاعر…!

اس ام اس عاشقانه خفن

چيز ديگري نمي خواهم،

شايد فقط سهمم را!

از آغوش تو

که روزها به جنونم مي کشد

شبها شاعر…!

اس ام اس عاشقانه زيبا

هر چه بر من گذشت حقم بود من از اين بيشتر سزاوارم تو گناهي نداري اي زيبا مرگ بر
من كه دوستت دارم

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه آدمي گر ايستد بر بام

پيامک عاشقانه احساسي

مهرباني را قسمت کنيم? من يقين دارم به ما هم ميرسد
آدمي گر ايستد بر بام عشق? دستهايش تا خدا هم ميرسد

پيامک عاشقانه احساسي

خيلي بده دلتنگ ِ کسي باشي که ميدووني نه تنها دلتنگت نميشه

حتي بهت فکر هم نميکنه …

(بیشتر…)

اس زيبا عاشقانه

اس ام اس عاشقانه احساسي

بعضيا ميگن دنيا ارزشش رو نداره ! مگه ميشه دنيايي که تو رو داشته باشه بي ارزش بشه !

اس ام اس عاشق تنها

با من سخن بگو به همان لهجه‌ي قديم

من عاشق تو و، تو همان ليلي قديم

چيزي بگو به من، پُرم از انتظار ِ تو

بي‌هيچ فاصله، به همان شيوه‌ي قديم

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه کوتاه

اس زيبا عاشقانه

تلخم درست مثل خنده بي حوصله
مثل قهوه بي شکرمثل شکلات تلخ نگاه تو که بي رحمانه وسوسه ام مي کند

پيامک عاشقانه احساسي

بهانه ميتراشي و مرا عذاب ميدهي / به روح بي قرار من تو اضطراب ميدهي
دلم پر از گلايه ها ، تنم اسير درد و خون / ولي تو قهر با دلم براي لحظه ي مکن . . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه زندگي آن هنگام زيباستآدمي بداند

اس ام اس عاشقانه زيبا

زندگي آن هنگام زيباست که آدمي بداند فکري به خاطرش در هياهوست .

پيامک عاشقانه

همه ميتونن اسمت رو صدا کنن، امـــا…
کم هستن کسايي کــه وقتـــي اسمت رو ميگن لذَت ميـــبري
و بـآ تمام ِ وجود در جواب ـشون دوست دآري بگـــي
جـآنـــَم …

(بیشتر…)

sms عاشقانه براي دوست دختر از روزيتو ديگر اسمم را

اس ام اس عشق و دوستي

بگذار ديوانه صدايم کنند

مجنونم بگويند !

ديگر نامم را هر چه بگويند برايم فرقي ندارد

از روزي که تو ديگر اسمم را صدا نزدي !

اس ام اس عشق

زيباترين گل ها را براي زيبايي زندگيت و کوتاهي عمرشان را براي غم هايت آرزو مندم . . .

(بیشتر…)