اس ام اس عاشق بُق کنيبگويم چقدر بُق کرده

اس زيبا عاشقانه

دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو…

که بپرسي: دوستم داري؟

بگويم: نه…

بُق کني و بگويم چقدر بُق کرده اش دوست داشتني تر است…

اس عاشقانه

از زندگاني ام گِله دارد جواني ام

شرمنده جواني از اين زندگاني ام

دارم هواي صحبت ياران رفته را

ياري کن اي اجل که به ياران رساني ام . . .

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه دنياي عجيبي ست ؛اينجا

اس ام اس احساسي قشنگ

دنياي عجيبي ست ؛اينجا لبخـند را هم ،بايــد زد..!

اس ام اس عاشق

دلم پرواز مي خواهد
دلم با تو پريدن در هواي باز مي خواهد
دلم آواز مي خواهد
دلم از تو سرودن با صداي ساز مي خواهد
دلم بي رنگ و بي روح است
دلم نقاشي يک قلب پر احساس مي خواهد !

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن براي بار دوم اعتماد کني

اس ام اس عاشقانه خفن

بزرگترين حماقت زندگي مي تونه اين باشه که به کسي که اشکاتو ميبينه و بي اعتنا ميره ،

براي بار دوم اعتماد کني ….!

اس ام اس عاشق

اين عشق براي من هيچ نداشت،اما گلهاي
بالشم را”باغبان”خوبي بود اشک هاي
هر شب من .

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا تلاش, کو کارتا مضاعفش فرماييم

اس ام اس احساسي زيبا

چنديست سماق زير لب ميساييم بيکارترين پديده ي پيداييم گويند که سال، سال کارست و
تلاش, کو کار که تا مضاعفش فرماييم

اس ام اس عشق

چه بيتابانه ميخواهمت اي دوريت آزمون سخت زنده بگوري
از آن شب که رفتي
اشک مهمان ناخوانده ايست
که هرگز عزم رفتن نميکند …

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه بهت اطمينان

اس ام اس احساسي زيبا

وقتي عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بعد از اون چکار کني شرمنده ي دلت باش که
بهت اطمينان

اس ام اس عاشقانه احساسي

ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت / جمله هاي واضح دل را سوالي کرد و رفت
چون رميدن هاي آهو ناز کردن هاي او / چشم و دستان مرا حالي به حالي کرد و رفت . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه به سخنهاي تولهجه شيرين سکوت

اس ام اس عاشق تنها

اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم
چند وقت است که هر شب به تو مي انديشم
به نفس هاي تو در سايه سنگين سکوت
به سخنهاي تو با لهجه شيرين سکوت

پيامک عاشقانه کوتاه

وقتي که تمام شيرها پاکتي اند …وقتي همه ي پلنگ ها صورتي اند
وقتي که دوپينگ پهلوان مي سازد…ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه تو اون فرشته ايوقتي در

پيامک عاشقانه کوتاه

تو اون فرشته اي که وقتي در فصل بهار قدم ميزني برگ درختان انتظار پائيز را مي کشند تا جاي پاهات رو بوسه بزنند

اس ام اس عشقي باحال

سعي کن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درك نکني.زيرا انقدر عظيم است
که تورا نابود خواهد کرد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا تنهــا لبــاسش شبيــه به

sms عاشقانه براي دوست دختر

کسي چــه ميــداند امــروز چنــد بار فــرو ريختــمــ ..

از ديدنــ کسي کــه ،

تنهــا لبــاسش شبيــه به ” تــو ” بــود!

sms عاشقانه براي دوست دختر

چند سال گمم تو روزايي که گذشت …

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا ربطي به تــو ندارد

اس ام اس عشقي باحال

تــو به رفتنت ادامه بده

اين اشک ها

ربطي به تــو ندارد

پيامک عاشقانه

علامه جعفري مي گويد:
حرکت کشتي نجات آدميان احتياجي به دريا ندارد،
اين کشتي بر روي قطره ي اشکي مقدس که براي حسين عليه السلام
ريخته مي شود مي گذرد.

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه آدمي گر ايستد بر بام

پيامک عاشقانه احساسي

مهرباني را قسمت کنيم? من يقين دارم به ما هم ميرسد
آدمي گر ايستد بر بام عشق? دستهايش تا خدا هم ميرسد

پيامک عاشقانه احساسي

خيلي بده دلتنگ ِ کسي باشي که ميدووني نه تنها دلتنگت نميشه

حتي بهت فکر هم نميکنه …

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مه

اس ام اس هاي عاشقانه

هـــروقت کـم مي آورم… مـي گـــويم :

اصـــلا مهـم نيـــست…

امـا تــــــــــو خـــوب مـيداني

نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مهـم اسـت… !

اس زيبا عاشقانه

شمرده بودم
پنج سيگار راه بود تا خانه ي تو
سيگار پشت سيگار ، کوچه به کوچه
مي گردم و نمي رسم …

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه زندگي آن هنگام زيباستآدمي بداند

اس ام اس عاشقانه زيبا

زندگي آن هنگام زيباست که آدمي بداند فکري به خاطرش در هياهوست .

پيامک عاشقانه

همه ميتونن اسمت رو صدا کنن، امـــا…
کم هستن کسايي کــه وقتـــي اسمت رو ميگن لذَت ميـــبري
و بـآ تمام ِ وجود در جواب ـشون دوست دآري بگـــي
جـآنـــَم …

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا

اس ام اس عاشقانه خفن

مي خواستم همدمي باشم که بذاري سرتو رو شونه هام / اما نمي دانم چه شد رفتي ؟ اشک جاري شد رو گونه هام .

اس عاشقانه

من در اين سن جواني ز جهان سير شدم / صورتم گر چه جوان است ز دل پير شدم
اشتباهي که همه عمر پشيمانم کرد / اعتماديست که بر مردم دوران کردم . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشق تنها تا انتظار باريدنت را بکشند

پيامک عاشقانه کوتاه

در زندگي باران مباش که ديگران گمان کنند با منت خودت را به شيشه مي کوبي ، ابر باش
تا انتظار باريدنت را بکشند .

پيامک عاشقانه

درتنهاترين وقت ها اميد وار باش زيرا زيباترين باران ها از سياه ترين ابرها مي
بارند

(بیشتر…)

sms عاشقانه براي دوست دختر يک قطعه ي عکس خود

sms عاشقانه توپ

تا چند نظر به روي مهتاب کنم / خود را به هواي ديدنت آب کنم
يک قطعه ي عکس خود برايم بفرست / تا در دل بيقرار خود ، قاب کنم . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

کسي لاف وفا داري زند با بي وفاي خود

که او را بهر خود خواهد، نه او را از براي خود . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه احساسي من کجا؟ عاشقي کجا؟

اس ام اس عاشقانه

کفش هايم را نده

پا برهنه مي روم تا در حريم تنهايي خود

با نگاه به تاول هاي پايم عبرت بگيرم

من کجا؟ عاشقي کجا؟

اس ام اس عشقي

اگردبير فارسي بودم نامت را اولين غزل از صفحه کتابها مي نهادم اگر دبير جبر بودم
عشق مجهول تو را بر قلب معلوم خودم بخش ميکردم تا معادله محبت پديد آيد اگر دبير
هندسه بودم ثابت مي کردم که شعاع نگاهت چگونه از مرکز قلبم گذشت

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا زندگي مي کند

sms عاشقانه براي دوست دختر

عشق با شناسنامه بي ارتباط نيست،و گذر
فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر مي
گذارد
دوست داشتن در وراي سن و زمان و مزاج
زندگي مي کند

اس ام اس عاشقانه خفن

باور کن کم نياورده ام ،
فقط کوتاه آمده ام ؛
عشق دارد هدر مي رود !

(بیشتر…)