اس ام اس عاشقانه تازه شد در دل من

اس ام اس احساسي قشنگ

بوي گيسوي تو را نيمه شب آورد نسيم

تازه شد در دل من ياد رفيقان قديم

اس ام اس زيبا عاشقانه

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

(بیشتر…)

اس ام اس عاشق تنها من نه عاشق هستمنه محتاج

پيامک عاشقانه کوتاه

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من ، من هستم و يک حس غريب که به صد عشق و هوس مي ارزد

اس ام اس عاشقانه خفن

تو را دوست داشتن براي من عبادت است
از تو دور بودن براي من قيامت است
آزادي عشق تو براي من حاجت است
ديدن رخ ماهت براي من زيارت است . . .

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا آنقدرتو را نيز همچون خودمته

اس ام اس هاي عاشقانه

قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياست
آنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي دارد

قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياست
آنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي دارد

اس ام اس عشقي باحال

آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم
دوستت دارم . . .
تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت
تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه خفن بهترين سلام تقديم به کسيمعرفتش

اس ام اس عشقي باحال

بهترين سلام تقديم به کسي که معرفتش درياست و هميشه به ياد ماست.

sms عاشقانه توپ

دواي درد غم خنده باشد / خوشا آنکه ز غم دل کنده باشد

غم دنيا نخور اي يار ديرين / که هر که غم خورد ، بازنده باشد . . .

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه احساسي بودنمبودنت معناي ديگر مي دهد

اس ام اس احساسي زيبا

بودنم با بودنت معناي ديگر مي دهد حال من خوش مي شود با آن لب خندان تو

اس ام اس هاي عاشقانه

عشق ديگر از شفقت بر کنار افتاده است / هرچه عاشق زار تر ، معضوق از او بيزار تر . . .

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه خسته بود آنقدريادش رفت بعدازآخر

اس ام اس احساسي قشنگ

دل شکسته اي کنار پنجره سيگار ميکشيديي
خسته بود آنقدر که يادش رفت بعدازآخرين پکييسيگار را به پايين پرت کند نه خودش را…

اس ام اس عاشق

نقـش يـــک درخــت خشک را در زنـدگي بازي ميکـنم . نميـدانم که بايـد چشم انتظار بهار باشم يا هيزم شکن پـيــر…

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا تنهــا لبــاسش شبيــه به

sms عاشقانه براي دوست دختر

کسي چــه ميــداند امــروز چنــد بار فــرو ريختــمــ ..

از ديدنــ کسي کــه ،

تنهــا لبــاسش شبيــه به ” تــو ” بــود!

sms عاشقانه براي دوست دختر

چند سال گمم تو روزايي که گذشت …

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه هايت سرشارشادي باد

اس ام اس عاشقانه خفن

شاد بودن بهترين انتقاميست که ميتوان از
لحظات سخت زندگي گرفت،تمام لحظه
هايت سرشار از شادي باد .

اس ام اس زيبا عاشقانه

به حساب حسودي ام نگذار که هرجا ي نفر هستند و من تنها

دلتنگ مي شوم …

هواي داشتن تو تنها هواي من است براي زنده بودن

(بیشتر…)

SMS عاشقانه تامبادا دلش بشکنه

اس ام اس عاشقانه خفن

براي هزارمين بارپرسيد

تاحالاشده من دلت روبشکونم؟

منم براي هزارمين باربه دروغ گفتم

نه هيچ وقت

تامبادا دلش بشکنه….

اس ام اس عاشقانه

در مدرسه تحصيل محبت نتوان کرد / اين مسئله علميست که آموختني نيست

(بیشتر…)

اس ام اس هاي عاشقانه ولي عجب چنگالي داشت عقاب

اس ام اس عاشقانه احساسي

اي که از کوچه معشوقه ما مي گذري

برحذر باش که جان مي فکند دستانم ماهي هم به آرزوي ديرينه اش رسيد

آرزوي پروا

ولي عجب چنگالي داشت عقاب

اس ام اس عاشقانه زيبا

حرفي نزني طاقت جنجال ندارم بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهاي قفس باز و دلم عاشق پرواز از حس پريدن پرم و بال ندارم

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه زيبا ربطي به تــو ندارد

اس ام اس عشقي باحال

تــو به رفتنت ادامه بده

اين اشک ها

ربطي به تــو ندارد

پيامک عاشقانه

علامه جعفري مي گويد:
حرکت کشتي نجات آدميان احتياجي به دريا ندارد،
اين کشتي بر روي قطره ي اشکي مقدس که براي حسين عليه السلام
ريخته مي شود مي گذرد.

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه آدمي گر ايستد بر بام

پيامک عاشقانه احساسي

مهرباني را قسمت کنيم? من يقين دارم به ما هم ميرسد
آدمي گر ايستد بر بام عشق? دستهايش تا خدا هم ميرسد

پيامک عاشقانه احساسي

خيلي بده دلتنگ ِ کسي باشي که ميدووني نه تنها دلتنگت نميشه

حتي بهت فکر هم نميکنه …

(بیشتر…)

اس ام اس زيبا عاشقانه بر زمين بيندازمبويت نکنم

اس ام اس عاشق

عهد کردم که گذر به کويت نکنم
گر ماه شوي نظر به رويت نکنم
گر دسته گلي شوي به دستم افتي
بر زمين بيندازم و بويت نکنم

اس ام اس عاشق

عشق همواره با شک آلوده است
دوست داشتن سرا پا يقين است و شک
ناپذير

(بیشتر…)

اس ام اس احساسي زيبا نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مه

اس ام اس هاي عاشقانه

هـــروقت کـم مي آورم… مـي گـــويم :

اصـــلا مهـم نيـــست…

امـا تــــــــــو خـــوب مـيداني

نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مهـم اسـت… !

اس زيبا عاشقانه

شمرده بودم
پنج سيگار راه بود تا خانه ي تو
سيگار پشت سيگار ، کوچه به کوچه
مي گردم و نمي رسم …

(بیشتر…)

پيامک عاشقانه کوتاه يارب دل دوستان پرغم نکنيتير

پيامک عاشقانه کوتاه

يارب دل دوستان پر از غم نکني با تير بلا قامت ما خم نکني اي چرخ تو را به قرآن سوگند يک مو ز سر عزيز ما کم نکنيگفتم به گل زرد چرا رنگ مني افسرده و دلتنگ چرا مثل مني من عاشق اويم که رنگم شده زرد تو عاشق کيستي که همرنگ مني…

اس ام اس عاشقانه زيبا

بيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ است
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش بيني نميکرد
و خاصيت عشق اين است

(بیشتر…)

اس ام اس عاشقانه احساسي تو نشستيدلت خوش به وفايش

اس ام اس عاشق

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟
با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟
گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست
تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

اس ام اس عاشق تنها

ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي
تو بمان با دگران واي به حال دگران . . .

(بیشتر…)

اس ام اس عاشق تنها تا انتظار باريدنت را بکشند

پيامک عاشقانه کوتاه

در زندگي باران مباش که ديگران گمان کنند با منت خودت را به شيشه مي کوبي ، ابر باش
تا انتظار باريدنت را بکشند .

پيامک عاشقانه

درتنهاترين وقت ها اميد وار باش زيرا زيباترين باران ها از سياه ترين ابرها مي
بارند

(بیشتر…)